Regulament concurs “Valar Morghulis”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Condiţii generale:

1. Proiectul este organizat şi desfăşurat de către “FOODHOUSE” SRL c/f  nr. 1017600001840 mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor 2b, Republica Moldova, denumit în continuare "Organizator";

2. Beneficiarul Concursului este  "Onixmedia" SRL, cu sediul central pe 31 august 1989, nr. 98 (Uniunea Scriitorilor), et. 5, of. 506, Chișinău, Republica Moldova, denumit în continuare „Beneficiar";

3. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului ("Regulamentul");

4. Concursul se desfăşoară începând cu 12 iulie 2017, din momentul postării anunţului pe pagina www.diez.md, şi se va încheia în data de 31 august 2017, ora 21:00, fusul orar de referinţă fiind GMT+2; Selectarea personajelor va fi până pe 20 august 2017 ora 21:00

5. În calitate de premiu va fi oferit un voucher în valoare de 1000 lei (MDL) pe care îl poate utiliza pentru serviciile oferite de Foodhouse.md. Voucher va fi valabil până la 30 septembrie 2017.

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI MECANISMUL CONCURSULUI

1. La acest concurs poate participa orice persoană fizică, majoră, care posedă un cont curent, real şi activ pe www.facebook.com („Facebook").

2. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament;

3. Pentru a participa la concurs, un utilizator trebuie să îndeplinească condiţiile indicate în punctul 1, Cap. 2 şi să parcurgă următorii paşi:

─       Să acceseze pagina http://promo.foodhouse.md;

─       Să se autentifice prin Facebook pe pagina http://promo.foodhouse.md

─       Până pe 20 august 2017 (ora 21:00) să bifeze 12 personaje pe care le consideră că vor deceda pe parcursul sezonului 7 a serialului Game of Thrones (Decesul personajului va fi confirmată pe pagina www.gameofthrones.com după difuzarea celor 7 episoade. Personajul transformat în struigoi de White Walkers va fi considerat ucis)

4. Participanții pot doar o singură dată să prezică cele 12 personaje. Nu este posibil a anula, modifica, ajusta lista personajelor alese.

5. Nu pot participa la concurs angajaţi ai Organizatorului şi Beneficiarului, precum şi soţul/soţia sau rudele de gradul I ale acestora (părinţi, copii, soţ/soţie);

6. Participanţii sunt singurii responsabili de veridicitatea datelor furnizate pe platformele Facebook, iar câștigatorul va pierde orice drept asupra premiului în cazul furnizării unor informaţii personale false sau în cazul furnizarii unor informaţii personale incomplete la finalul concursului;

7. Participarea la acest concurs nu obligă utilizatorii la achiziţionarea vreunui produs/serviciu;

8. Participanţii descalificaţi pentru încălcări a Regulamentului nu pot participa repetat în cadrul concursului;

9. Organizatorul este în drept să elimine din concurs, la discreţia sa, participantul care în orice fel afectează buna desfăşurare a concursului.

10.  În urma difuzării fiecărui episod a serialului, organizatorul va elimina din listă personajele care au decedat, astfel ca participanții noi să nu poată selecta personajele deja decedate.

11. Organizatorul și Beneficiarul își rezervă dreptul de a publica lista prealabilă a finaliștilor, a participanților, precum și personajele selectate de fiecare participant.

12. Finaliștii vor fi desemnați după difuzarea a celor 7 episoade a sezonului 7. Finalist este considerat participantul care a prezis corect decesul a celor mai multe personaje (maximum 12).

13. În cazul în care vor fi mai mulți finaliști, atunci câștigătorul concursului va fi selectat aleatoriu, prin intermediul unui algoritm dezvoltat de către o aplicaţie software, random.org.

14. Extragerea va avea loc în prezenţa Comisiei de Organizare a Benefeciarului, desfăşurându-se cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

15. Organizatorul va apela câştigătorii extragerii la numerele de contact furnizat de către câștigator conform Cap. 3, pt. 2 al prezentului Regulament, pentru a-l informa despre procedura de ridicare a premiului, efectuata timp de 72 ore din momentul extragerii.

16. În cazul în care câştigătorul nu va putea fi găsit la numerele de contact indicate, va refuza premiul sau nu va fi eligibil, Organizatorul are dreptul să descalifice acest câştigător. În cazul descalificări, Organizatorul va apela câştigătorii de rezervă în ordine descrescătoare extragerii acestora.

3. NOTIFICĂRI CÂŞTIGĂTOR

1. La finalizarea concursului va fi desemnat 1 câştigător. Câştigătorul va intra în posesia a unui voucher în valoare de 1000 lei (MDL).

2. Numele câştigătorului va fi anunțat pe site-ul www.diez.md sau pe pagina https://www.facebook.com/diezmoldova  până în data de 31 august 2017. Câştigătorul va fi informat printr-un mesaj cu privire la condiţiile de ridicare a premiului (data, ora, locul) de către Organizator.

2. Premiul se va revendica personal de către câştigător până la data de 1 octombrie, 2017 sau va fi expediat pe adresa de e-mail a câștigătorului.

3.  Prin acceptarea premiului oferit de către Organizator câştigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia vor putea fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Beneficiar și Organizator în materiale publicate, fară ca acesta (câştigătorul) sa emită pretenţii financiare împotriva organizatorului sau beneficiarului pentru realizarea acestor operaţiuni.

4. CLAUZE PREMIU

1.  Exercitarea de către Câştigator a drepturilor asupra premiului acordat se va efectua până la 1 noiembrie 2017.

4. Câştigătorul nu poate schimba, restitui sau înlocui premiul cu echivalentul bănesc al valorii acestui premiul sau în alte bunuri;

5. Premiul include:

─       voucher Foodhouse.md în valoare de 1000 lei

─       Livrarea gratuită a comenzii

6. voucherul poate fi utilizat doar pentru serviciile Foodhouse.md, comanda efectuându-se o singură dată, dintr-un singur local. Suma care va rămâne neutuilizată de câștigător nu poate fi restituită în echivalentul bănesc și nu poate fi utilizată pentru comenzile ulterioare.

Comanda nu poate fi efectuată din mai multe localuri (restaurante).

Comanda se livrează exclusiv în locurile indicate pe http://foodhouse.md/ro/delivery

7. Câștigatorul poate transmite premiul unei terțe persoane desemnată de către acesta.

5. CLAUZE FINALE

1.   Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor regulilor menţionate anterior, cât şi eventualele decizii privind desfăşurarea concursului luate de către Organizator, care nu sunt menţionate în acest Regulament. Modificarile în regulament vor fi anunţate pe website-ul www.diez.md;

3.   „Bronici & Co" SRL se obligă să respecte prevederile Regulamentului concursului, în calitatea sa de Organizator.

4.    În cazul unor circumstanţe excepţionale, Organizatorul are dreptul să amâne, suspende sau modifice, total sau parţial concursul, acest aspect fiind comunicat de către Beneficiar pe  www.diez.md

5.  Organizatorul şi Beneficiarul nu poartă răspundere pentru faptul că utilizatorul nu a putut participa la concurs din cauza limitărilor tehnice sau altor limitări specifice comunicaţiilor electronice cu ar fi: încărcarea reţelei, PC sau telefon defectat, sau orice altă eroare a echipamentelor sau programelor software, trafic de internet, funcţionarea defectuoasă a reţei sociale Facebook sau a paginii promo.foodhouse.md, din motiv că acestea nu pot fi influenţate de către Organizator/Beneficiar;

6.  Organizatorul şi Beneficiarul nu va putea fi răspunzător pentru faptul că un câştigător nu a putut beneficia de premiu din motive ce nu depind de voinţa Organizatorului.

7. Organizatorul şi Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica condițiile concursului dat cu notificarea pe site-ul Diez.md

6. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin participarea la Concurs, participantul îşi exprima acordul ca datele sale cu caracter personal, furnizate de el sau la care Organizatorul/Beneficiarul obţine acces in rezultatul participării utilizatorului la Concurs, să fie prelucrate de către Organizator/Beneficiar;

2. Procesarea datelor înseamnă orice operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu utilizarea mijloacelor automatizate sau fără utilizarea unor astfel de mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, consultarea, utilizarea, combinarea, ştergerea sau distrugerea acestora;

3. Organizatorul/Beneficiarul are dreptul să anunţe public numele şi prenumele câştigătorului, inclusiv pe paginile sale. Prin acceptarea premiului, câştigătorul consimte la utilizarea numelui şi prenumelui său, precum şi a pozei/video cu câştigătorul, în materialele publicitare ale Organizatorului/Beneficiarului în mod gratuit.

7. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

1. Toate reclamaţiile ce ţin de concurs vor fi expediate către Organizator în scris, la sediul indicat în prezentul Regulament, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data când s-a produs evenimentul reclamat.

2. Litigiile ce ţin de concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova.